welkom

op de site van 4e Cie Mat, Werl

Ingang Kazerne Houthulst-Werl
© Photo: unknown

Deze website is, tijdens de opstartfase, mede tot stand gekomen dankzij fotomateriaal van G. Van Tittelboom, waarvoor nogmaals hartelijk dank.
Ook een speciaal woord van dank gaat uit naar Andre De Munck.
Zonder zijn onvoorwaardelijke bijdrage qua documentatie zou deze website niet zijn zoals hij nu is.

Laat deze website er één zijn waarbij U herinneringen kan ophalen over de periode die u als milicien of als BSD'er heeft meegemaakt bij de 4e Cie Mat (4e Ord tot 1971) in Werl.

Zoals bij praktisch elke website is er ook een pagina met links naar gelijkaardige websites.
Allerhande foto's, correcties en suggesties zijn steeds welkom.

Tot slot: iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze site, op welke manier ook, weet dat ik hen zeer dankbaar ben!