welkom

op de site van 4e Cie Mat, Werl

Ingang Kazerne Houthulst-Werl
© Photo: unknown

De 4 Cie Ord is ontstaan in 1945, bijna 80 jaar geleden. Na enkele verhuizen belandde de eenheid in 1948 in Werl in het kwartier Larne. Hierdoor is de 4 Cie Mat de eenheid van het Belgische leger die het langst in de BSD is verbleven. Bijna 50 jaar geschiedenis (tot de ontbinding in 1994) is voor een logistieke eenheid eerder uitzonderlijk. Sedert haar ontstaan heeft de eenheid altijd een actieve rol gespeeld in het onderhoud van het materieel van de actieve gevechtseenheden. Bovendien is deze geschiedenis geschreven als eenheid van directe steun, dus in direct contact met de klanten niet-logistieker van de frontlijn. Stilaan is de eenheid verworden tot een fabriek die op zijn best was op het terrein. In september 1994 werd de eenheid ontbonden als laatste eenheid van de 4 PsInf Bde (Pantser Infanterie Brigade). (bron: Adjt/Maj. Jan Beerlandt)

Deze website is in het begin mede tot stand gekomen dankzij documentatie van Dhr. A. De Munck en fotomateriaal van Dhr. G. Van Tittelboom.

Allerhande foto's, correcties en suggesties zijn steeds welkom.

Tot slot: iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze site, op welke manier ook, weet dat ik hen zeer dankbaar ben!